Ticari "com.tr" Uzantılı Alan Adı Tescili

Ticari "com.tr" uzantılı alan adı, ülkemizde faaliyet gösteren kuruluşlara tahsis edilebilen bir uzantıdır. Bu tür alan adları, bir kurum, işletme, şirket ya da marka sahibi olduğunuzu ifade ettiğinden müşterilerinizin gözünde, güven artışı sağlar ve prestijine önem verenler için mutlaka tescillenmesi tavsiye edilmektedir.

Başvuru ve tescil sürecinde bir takım belge ve evrakların hazırlanma gerekliliği bulunan "com.tr" uzantılı alan adlarının tahsis edilmesi sürecinin hızlı ve sorunsuz bir şekilde tamamlanması için ihtiyacımız olarak belge türlerini sizinle paylaşmak istedik.

Ticari amaçlı tüzel kişilikler ve kuruluşlar için, aşağıdaki üç maddede sözü geçen;

  • Ticaret odasından alınmış olan "Faaliyet Belgesi", "Ticari Sicil Belgesi", "Oda Sicil Kayıt Sureti" ya da Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış olan ticaret ünvanı ilanı,
  • Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan alınmış "Marka Tescil Belgesi" ya da "Marka Başvuru Belgesi",
  • Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan alınmış olan "Sicil Tasdiknamesi" ya da "Ticari Sicil Gazetesi"

belgelerinden herhangi birine sahipseniz, "com.tr" uzantılı alan adınızı Renatif Web Çözümleri'nin konu ile ilgili bilgi birikimden faydalanarak hızlıca tescil ettirebilirsiniz.

Hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak ve müşterimiz olmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

X

Müşteri Paneli

Şifremi Unuttum!